Poziom reklamacji nosidełek LileTink jest prawie zerowy (poniżej 0,2%), natomiast zwrotów poniżej 1%.
Jeśli już otrzymujemy zwroty to najczęściej z powodu, że pupil nie chce siedzieć w nosidełku lub osobie noszącej wydaje się ono nie do końca wygodne. Nie jest to jednak wina nosidełka, ale zazwyczaj jego nieprawidłowego założenia lub błędnego dopasowania rozmiaru.
Zatem zanim zdecydujesz się odesłać nam nosidełko, skontaktuj się z nami – postaramy się pomóc i doradzić, co zrobić, abyś zarówno Ty, jak i Twój pupil byliście w pełni zadowoleni z naszego produktu. Nasz telefon kontaktowy: +48 534 513 333

Zachęcamy też do oglądnięcia instrukcji zakładania nosidełka, która może się okazać pomocna i rozwiać wiele wątpliwości.

REKLAMACJE
Klient będący Konsumentem może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@liletink.com lub pisemnie na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie towaru i opis reklamacji. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Reklamowany towar należy przesłać na własny koszt na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem “reklamacja”.
Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany na nowy, obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (w terminie do 14 dni od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie).
Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
Informacje prawne na temat reklamacji udzielone są w regulaminie niniejszego sklepu.

ZWROTY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną na adres: hello@liletink.com) – pobierz wzór oświadczenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zawracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki jeśli zostały naliczone podczas składania zamówienia.
Zwrot płatności dokonywany jest poprzez przelew bankowy na rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie; Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
Klient powinien odesłać na własny koszt lub przekazać Produkt na adres LileTink Barbara Pilch ul. Wyzwolenia 423, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem 14 dni od wejścia w posiadanie produktu (data doręczenia).
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zwracany towar musi być kompletny wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu (np. paragon/faktura).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (Konsumentowi) w wypadkach:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
– nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkt wykonany na specjalne/indywidualne zamówienie;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.
Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.
POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY